bombirana-dancabombirana danca
sudovi pod pritiskom
generatori pare
bojleri
izradjujemo konusna danca sa zmijačom svih uglova i svih promera 

 

 

 

 

konusno-dance konusno-dance2