uslugebravarski radovi
montiranje procesne opreme
sanacija cisterni, vinskih sudova i rezervoara
cevne instalacije
zavarivanje (varenje) TIG MIG ELEKTRO AUTOGENO
argonsko-zavarivanje