close
21473 Maglić, S. Šolaje 29, Srbija
tel: +381 21 2285 098
fax: +381 21 2285 568
tel: +381 21 2285 567
mob: 063/532 645
mail: nicrotehna@gmail.com
Toppanel

Postrojenje za proizvodnju biodizela

mini-pogonOvo postrojenje je u mogućnosti prerade širokog spektra ulaznih sirovina kao što su biljna ulja, restoranska ulja, masti i životinjske masti. Ugradjeni sistem  za destilaciju metanola koje se vraća u proces omogućava maksimalno iskorišćenje sirovina a rafinacija biodizela se vrši suvim postupkom bez stvaranja bilo kakvih otpadnih voda i drugih materijala.
Ulazno-izlazni podaci po šarži tokom prozvidnog procesa

Ulaz:
Izlaz:
Dimenzije reaktora:
Sirovina (Ulje/Mast): 220 litara Biodizel: 210 litara Širina:150cm
Metanol: 50 litara Sirovi glicerin: 60 litara Dužina: 300cm
NaOH ili KOH: 1.4 – 4kg   Visina: 285cm
    Težina: 867 kg

Reaktor je 300 litara zapremine od visokokvalitetnog prohromskog čelika.

O ovom postrojenju možete naći više informacija na našoj novoj prezentaciji Biodizel NiCrOTEHNA.

 

Glavni cilj i poslovna politika NiCrOTEHNA da izadjemo u susret savakoj želji i potrebi svog klijenta i da ispoštujemo zadane rokove potpisane ugovorom.