Puzni transporteri, pužnice od prohroma, spirala za puzni transporter

PUZNI TRANSPORTERI

 su predvidjeni za transport raznih zrnastih i praškastih materijala. Transport materijala je u principu horizontalan ali se može vršiti i u odredjenom kosom položaju. Puzni transporteri transport vrše pužnom spiralom i u zvisnosti od biohemiskih karakteristika materijala koji se transportuje, vrši se izbor materijala za izradu. Puzni transporteri nalaze svoju primenu u raznim granama proizvodnje, najzastupljeniji su u proizvodnji brašna, stočne hrane, mešaone, silosi i raznim skladištima zrnastih i praškastih materijala.

Puzni transporteri izrađuju se prema narudžbi, odabranog promera spirale, koraka prema vašem zahtevu ili našoj preporuci.
Izradjujem spirale i segmente sa promenljivim korakom i promenljivim promerom, konusne spirale i segmente.

Spiralni puzni transporteri mogu biti:

UBODNI transporter – za prihvatanje materijala sa gomile ili iz istovarnog vozila,
USIPNI sa usipnikom (košem) četvrtastog, trouglastog ili po želji
DOZIRNI transporter sa cevnim ulazom i izlazom,
MEĐUTRANSPORTNI transporter za prenos materijala od tačke A do tačke B, za punjenje silosa, sa usipnim košem, točkićima i sa sistemom za podizanje visine izlaza
KORITASTI za prihvatne spremnike
FLEKSIBILNI – bez osovine

ELEVATORI transportuju materijale uspravno pomoću velikog broja kofica koje su pričvršćene na beskonačni vučni element. Prednost elevatora u odnosu na druge transportne uredjaje je, što oni zauzimaju najmanju površinu. Elevatori se izvode sa trakom ili lancima, kao vučnim elementom.

Pužni Transporteri - Puževi - spirala za puzni transporter

Category:
Procesna oprema