kolone-za-destilaciju-alkoholaKolone za destilaciju alkohola sastoje se iz:

 

 

sema-destilacija-alkohola-mala